Hem > Nyheter > Innehåll

EPDM gummi

Feb 22, 2017

EPDM- gummi ( etylenpropylendienmonomer (M-klass) gummi ), en typ av syntetiskt gummi , är en elastomer som kännetecknas av ett brett användningsområde. M hänvisar till dess klassificering i ASTM standard D-1418; M- klassen innefattar gummin som har en mättad kedja av polymetylentypen . Diener som för närvarande används vid tillverkning av EPDM-gummin är dicyklopentadien (DCPD), etyliden norbornen (ENB) och vinyl norbornen (VNB). EPDM-gummi är nära besläktat med etenpropylengummi : etylenpropylengummi är en sampolymer av eten och propen , medan EPDM-gummi är en terpolymer av etylen , propylen och en dienkomponent.

EPDM: s huvudegenskaper är dess enastående värme- , ozon- och väderbeständighet . Motståndet mot polära ämnen och ånga är också bra. Den har utmärkta elektriska isolerande egenskaper. Det har gott motstånd mot ketoner, vanliga utspädda syror och alkalier.

Typiska egenskaper hos EPDM-vulkanisater ges nedan. EPDM kan kompounderas för att möta specifika egenskaper till en gräns, beroende först på de EPDM-polymerer som är tillgängliga, sedan bearbetnings- och härdningsmetoden som används. EPDM är tillgängliga i ett antal molekylvikter (angivna i form av Mooney-viskositet varierande nivåer av eten, tredje monomer och oljainnehåll.