Hem > Nyheter > Innehåll

Butylgummi

Apr 07, 2017

vidhäftning

Butylgummi har utmärkt vidhäftning till det mesta av materialet, såsom allt kompositmaterial, FRP, metall, trä, glas, icke-järn, betong etc.

Värme och kall motstånd

Den har utmärkt värme- och kallmotstånd, så det kan användas vid höga temperaturer. (Temp inte mer än 160 ° C)

Isoleringsfastighet

Den har en utmärkt dielektrisk isoleringsegenskap så att den används allmänt inom elindustrin

Frätande egenskap

Utmärkt antikorrosiv egenskap. Det skyddar ytan från att korrodera från atmosfärisk fukt.

UV-skydd

Utmärkt motstånd mot UV-strålar. En sida laminerad hjälper till att skydda dess karaktäristiska när den utsätts för direkt solljus.

Appliceringstemperatur

0 ° C till 35 ° C.

Färgkompatibilitet med vakuumfilm

Normal färg är mörkgrå. Kompatibel med allra flesta alla typer av tekniska och allmänna filmer