Hem > Utställning > Innehåll

Varför Väderstoppning är så viktigt för dina dörrar?

Nov 12, 2018
Dessa små bitar av väderstrippning mellan dina dörrar och ramar spelar en viktig roll för att hålla ditt hem energieffektivt.


Dörrarna ingår i ett större materialsystem som arbetar tillsammans för att skydda och försegla ingångarna i ditt hem. I södra Louisiana innebär detta vanligtvis att den svala luften och den heta luften är ute.

Detta system består av dörrar, tröskeln och väderavlägsnandet som förseglar tätningen mellan de två. Många husägare förbiser den stora betydelsen av väl underhållna väderavfallsmaterial, särskilt när det gäller att bibehålla hög energieffektivitet i ditt hem.