Hem > Utställning > Innehåll

Vad är väderstrypning?

Nov 13, 2018

Som nämnts passar väderstrippning mellan din dörr och dörrramen eller tröskeln. Avlägsnandet kan tillverkas av ett stort antal olika material, inklusive gummi, filt, skum, vinyl eller metall.

Vädret avlägsnas i allmänhet vid dörrramen, så att när dörren är stängd kan ljus och luft inte läcka genom öppningen. Materialen är strategiskt dimensionerade och placerade för att eliminera eventuella luckor som annars skulle vara närvarande när din dörr är stängd.