Hem > Utställning > Innehåll

Tätningsremsa klassificering

Nov 17, 2018

Tätningsremsor har många funktioner och egenskaper, såsom bra stötdämpning, vattentät och värmeisolering etc. Det har applicerats på många områden, och det finns många sorters tätningar som kan tillgodose användarnas behov i olika områden. Låt oss nu titta på klassificeringen av sälar. Introduktionen av situationen.

1. Klassificera enligt tvärsnittets form.

Tätningsremsor kan klassificeras enligt tvärsnittet, vilket kan delas upp i fasta kärnprodukter, ihåliga produkter, metallkompositprodukter och så vidare. Fasta kärnor har många olika former, såsom cirkulär, kvadratisk eller platt sektion. Användarna måste ägna särskild uppmärksamhet åt valet.

2. Klassificering enligt vulkanisering.

Det finns två klockor för diskontinuerlig svavling och kontinuerlig svavling. Kontinuerlig vulkanisering kan också delas in i mikrovågsugn kontinuerlig vulkanisering kompositförseglingar, saltbad kontinuerliga vulkanisering tätningar och varmluft vulkanisering tätningar. Olika produkter står inför olika fält när de används.

Tätningsremsor kan klassificeras enligt ovanstående två aspekter, men också enligt användningen och materialet. Vid val av sälar måste vi också överväga från våra egna aspekter och välja de produkter som är mest lämpade för vår egen användning.